KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Andere kinderen, andere benadering

Laten we hen 'Kleuren-Wijs kinderen' noemen. Dat klinkt misschien minder beladen dan labelkinderen, etiketkinderen of probleemkinderen. Autistisch, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief, welke naam dan ook: bottom-line is dat de kinderen van nu anders tegen het leven aankijken dan de kinderen van pakweg 10, 20 jaar geleden.

Uit verschillende soorten onderzoek blijkt dat deze Kleuren-Wijs kinderen een diep verlangen hebben om vanuit hun talenten en innerlijke kwaliteiten te leven. Ze vragen ons: "Kijk naar mij! Geef me niet wat jij dénkt dat ik nodig heb! Maar vraag aan míj wat ik nodig heb!"

Kleuren-Wijs kinderen vragen van hun begeleiders - zij vragen van ons - een andere aanpak. Wij als opvoeders zouden ons oprecht kunnen gaan afvragen wat deze kinderen nodig hebben, in plaats van te willen vaststellen wat dit kind mankeert. Tijdens de speurtocht om hen te geven wat ze werkelijk nodig hebben, zal blijken dat deze kinderen ons helpen om de verbinding ook binnen onszelf te bewerkstelligen.

Daarom zien wij Kleuren-Wijs kinderen als bruggenbouwers. Ze slaan bruggen tussen de wereld van nu, waar de ratio als belangrijkste wordt gezien, en de 'nieuwe' wereld, waar hoofd en hart in verbinding zijn. Ze vragen om zich te mogen verbinden met wie zij werkelijk zijn. En bieden ons tegelijkertijd de kans hetzelfde in onszelf te ontdekken.
 


Kleuren-Wijs voor onderwijs & instellingen

Kleuren-Wijs is geen methode of therapie. Het is een gedachtengoed, een levenswijze. Kleuren-Wijs neemt leerkrachten en begeleiders mee om de verbinding te ervaren en te voelen met hun eigen kracht, zelfvertrouwen en (eigen-) waarde. Zo ontstaat een stevig fundament waarop je eigen leven opgebouwd kan worden vanuit zelfvertrouwen, met eigenwaarde en in vriendschappelijke samenwerking.

Dát uitdragen in je klas en je groep kinderen te laten zien hoe het is om te leven vanuit authentiek je zelf zijn, vanuit authentiek eigenaarschap over je eigen leven!
 Doelen van Kleuren-Wijs in scholen & instellingen

De workshops en trainingen van Kleuren-Wijs in scholen en instellingen beogen de volgende punten:

  • Kinderen voelen zich begrepen en gehoord
  • Kinderen zijn zich bewust zijn van: wie ben ik, wat voel ik, wat wil ik, wat zeg ik, wat denk ik, en gaan van daaruit de verbinding met de ander aan. En wie is de ander, wat voelt de ander, wat wil de ander, etc.
  • Leerkrachten en begeleiders kunnen de verbinding maken met deze nieuwe generatie
  • Leerkrachten en begeleiders kunnen kinderen goed begrijpen en begeleiden (kunnen achter de symptomen kijken)
  • Vermindering van pestgedrag en discriminatie
     

Kleuren-Wijs is een geaccrediteerde opleiding

Onze opleiding is met ingang van september 2015 gehonoreerd en geaccrediteerd door de vakbond ABvC.

"De TRA heeft uw aanvraag voor een accreditatie m.b.t. opleiding “Kleurenwijs Methodiek” gehonoreerd.

De toegekende segmenten zijn:
- Jeugd en Jongeren
- Methoden en onderzoek

Met vriendelijke groet,
TRA Commissie
www.abvc.nl"

 


Vragen of van gedachten wisselen?

Heb je vragen of vind je het fijn van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van Kleuren-Wijs voor jouw school of instelling? Neem contact op voor een overleg of afspraak.


Terug naar boven