KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Van harte welkom bij Kleuren-Wijs,
het gedachtengoed waar de verbinding tussen ratio en gevoel centraal staat.

Wilga Zibel van Kleuren-Wijs neemt je mee om de verbinding te voelen met jouw eigen kracht, jouw zelfvertrouwen en jouw (eigen-) waarde. Je zult je leven opbouwen met ratio en gevoel (hoofd en hart) in verbinding, vanuit authentiek eigenaarschap. Een ander ontmoeten en jezelf herkennen in de overeenkomsten en leren van elkaars verschillen.

Bouw mee aan een duurzame samenleving. Maak kennis met jouw Zelf en (be-) leef het Kleuren-Wijs gedachtengoed.


Waarom Kleuren-Wijs?

Een verpleegkundige vroeg aan de mensen op hun sterfbed waar ze spijt van hadden, of wat ze anders gedaan zouden hebben. De meesten van hen antwoordden: “Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden waarbij ik trouw was gebleven aan mezelf, in plaats van te leven volgens de verwachting van anderen.

Kleuren-Wijs wil je die krachten als moed, zelfvertrouwen en liefde in jezelf laten hervinden, zodat je ze vandaag in je leven kunt vieren.


Wat is Kleuren-Wijs?

Kleuren-Wijs is een gedachtengoed, een levenswijze, waar verbinding tussen hoofd en hart centraal staat. Kleuren-Wijs wil je de verbinding te laten ervaren met jezelf, met een ander en met je omgeving. Kleuren-Wijs biedt een leerweg om te ontdekken wat je natuurlijke staat van ZIJN is.

We nemen je mee om de verbinding te ervaren en te voelen met je eigen kracht, je zelfvertrouwen en je (eigen-) waarde. Je creëert je eigen fundament waarop je je leven opbouwt in een wereld waar je constant wordt uitdaagd of wordt verleidt bij je eigen waarde weg te gaan. Je zult authentiek leiderschap of te wel authentiek eigenaarschap over je eigen leven kunnen uitoefenen.

Kleuren-Wijs gaat over ...

...je leven leven vanuit authentiek eigenaarschap
...het in verbinding brengen van hoofd en hart, ratio en gevoel
...je ruimte innemen vanuit je eigen-waarde in plaats van vanuit angsten
...leren omgaan met emoties vanuit je hart in plaats van vanuit veroordeling


Voor wie is Kleuren-Wijs bedoeld?

Mensen die hun leven willen leven vanuit authentiek eigenaarschap.
Mensen die bereid zijn de verbinding te maken met je eigen kracht.
Mensen die hoofd en hart, ratio en gevoel in verbinding willen brengen.
Mensen die bereid zijn oordelen om te zetten in onderscheidingsvermogen.
Mensen die kinderen begeleiden (je innerlijk kind telt ook!).
Mensen van alle leeftijden, van jong tot oud!


Van harte welkom op de website van Kleuren-Wijs.
Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust 
contact met ons op!

 

Van hart tot hart,


Terug naar boven