KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Welkom bij de Kleuren-Wijs Academie!

Kleuren-Wijs is een gedachtengoed, een levenswijze, waar verbinding tussen ratio en gevoel (hoofd en hart) centraal staat. Kleuren-Wijs wil je de verbinding te laten ervaren met jezelf, met een ander en met je omgeving. Kleuren-Wijs biedt een leerweg om te ontdekken wat je natuurlijke staat van ZIJN is.

We nemen je mee om de verbinding te ervaren en te voelen met je eigen kracht, je zelfvertrouwen en je (eigen-) waarde. Je creëert je eigen fundament waarop je je leven opbouwt in een wereld waar je constant wordt uitdaagd of wordt verleidt bij je eigen waarde weg te gaan. Je zult authentiek leiderschap of te wel authentiek eigenaarschap over je eigen leven kunnen uitoefenen.

We hebben een academie in het leven geroepen, zodat er een plek is waar je je dit gedachtengoed eigen kunt maken. Voor jezelf en voor de mensen(-kinderen) om je heen.

Kleuren-Wijs is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 100.
 Ervaringsgericht werken op vier niveaus

In elke bijeenkomst wordt de nadruk gelegd op het voelen van de kennis. Alle thema’s worden ervaringsgericht gedoceerd. Door het voelen en ervaren, verbind en verdiep je je eigen authenticiteit (meer).

We werken op vier niveaus:

  • mentaal (rationeel) niveau
  • emotioneel (gevoel) niveau
  • fysiek (lichamelijk) niveau
  • energetisch (op het 'onzichtbare' vlak) niveau

Doordat ervaringsgericht op deze vier niveaus gewerkt wordt, kan je je deze levenswijze duurzaam eigen maken.
 


Thema's

In de Kleuren-Wijs trainingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan ruimte innemen en geven, veiligheid creëren, omgaan met emoties, vertrouwen voelen, daadkracht en creërende vermogens leren aanspreken, (zelf-) acceptatie, Liefde en bevrijding van oordelen, communicatie vanuit het hart met jezelf en de ander, een helder zelfbeeld krijgen van je eigen kwaliteiten en beperkingen, leren loslaten van beter en slechter.

Kleuren-Wijs leert je leven vanuit overvloed: er is plaats en ruimte genoeg voor iedereen. En iedereen is oké zoals hij of zij is. Het denken zal omgezet worden van normeren naar waarderen, jezelf en elkaar leren zien en horen vanuit neutraliteit in plaats van uit oordelen.

Er wordt gekeken naar de vraagstukken: Wie ben ik? Wie ben jij? En ook: hoe kunnen we met elkaar omgaan zonder onszelf kwijt te raken?
 


Kleuren-Wijs is een geaccrediteerde opleiding

Onze opleiding is met ingang van september 2015 gehonoreerd en geaccrediteerd door de vakbond ABvC.

"De TRA heeft uw aanvraag voor een accreditatie m.b.t. opleiding “Kleurenwijs Methodiek” gehonoreerd.

De toegekende segmenten zijn:
- Jeugd en Jongeren
- Methoden en onderzoek

Met vriendelijke groet,
TRA Commissie
www.abvc.nl"

 


Vragen of van gedachten wisselen?

Heb je vragen of vind je het fijn van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van Kleuren-Wijs voor jouw groei naar authentiek leiderschap?

Neem contact met ons op voor meer informatie.


Terug naar boven